Dịch vụ công chứng

Công chứng hợp đồng giao dịch

Bao gồm hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn hoặc soạn thảo theo yêu cầu

Chứng thực

Quý khách vui lòng mang theo toàn bộ bản chính các giấy tờ, văn bản, tài liệu cần sao y đến Văn phòng để Công chứng viên kiểm tra, đối chiếu bản chính

Dịch thuật

Dịch vụ dịch thuật của chúng tôi có thể cung cấp nhiều ngôn ngữ phổ biến như: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Mỹ, Nhật , Trung quốc, Hàn Quốc , Đài Loan…