Khu vực chờ

19 Tháng Ba, 2019

Khu vực nhân viên

19 Tháng Ba, 2019

Cửa chính

19 Tháng Ba, 2019

Mặt trước

7 Tháng Ba, 2018